Tsemendid ja sideained

Betoon on kahe viimase aastasaja jooksul teinud läbi tõsise arengu ja tõusnud maailma enimkasutatavaks ehitusmaterjaliks. Sideaine roll on liita betooni täiteained võimalikult ühtlaseks, jõududele ja keskonnakoormustele vastupidavaks, pikaealiseks struktuuriks.

Tsement on betooni tähtsaim sideaine. Standardi järgi eristatakse sideaine tüüpide ja kvaliteedi järgi viit erinevat tsemendi põhitüüpi: CEM  I - CEM V. Konstruktsioonides kasutatavas betoonis tohib kasutada vaid standardile vastavat ja CE-markeeringa tsementi.

Enamlevinud tsemendid on halli värvi johtuvalt nendes sisalduvatest rauaühenditest. 

 

Valge tsement vastab standardis sideainetele esitatud nõuetele, kuid seejuures on nende rauaühendite sisaldus väga väike. Tänu sellele on võimalik valge tsemendi kasutamisel saada heledaid, sobiva täiteaine kasutamisel valgeid betoonpindu. Värvipigmentide või graafilise betooni tehnoloogia kasutamisel aga kirkaid värvitoone ja rõhutatud kontrasti eri pinnaviimistluste vahel. 


Aluminaattsement 
on eriotstarbeline tsement, mis sobib tulepüsivate konstruktsioonide ja isetasanduvate segude koostisesse.  Aluminaattsemendi nõuded on määratletud standardiga EVS-EN 14647.
Electroland Aluminaattisementti  CAC R


Injektsioonitsement 
on eriti peene jahvatusega eriotstarbeline tsement, mida kasutatakse injektsioonmeetodil betoneerimisel, peamiselt pinnaste stabiliseerimisel ning lõhede ja pragude täitmisel. 


Mikrosilika on mineraalne, tsemendist kuni 50 korda peenem sideaine, mida betoonitööstused on kasutanud juba üle kolmekümne aasta betooni tugevuse ja tiheduse tõstmiseks. 

Elkem-microsilica – 920 D