Tasandussegud

Kulunud ja kahjustatud betoonpõranda uuendamine tuleks ette võtta hoone kasutusotstarbe muutmisega või kui muul põhjusel soovitakse anda vanale põrandale uus väljanägemine ja parem kulumiskindlus.

CemTop tooted on aluminaat-tsemendipõhised isetasanduvad segud, mis paigaldatakse olemasolevale põrandakonstruktsioonile. Tasandussegu kivineb kiiresti ja sobib tootmishallide, ladude ja parkimismajade põrandate uuendamiseks.

CemStyle tasandussegusid sobib kasutada kauplustes, parkimismajades ja ladudes, kui soovitakse mõnes värvitoonis põrandat või kus on vajadus põrandamärgistuse järele.  

CemTop ja CemStyle tooted on väga väikese mahukahanemisega. 

Toodetel on CE-märgis ja mõne erandiga ka M1-klassifitseeritud (puudub kahjulike ainete emissioon).

Tasandussegude ülevaade

Tasandussegud 

Cemdure 103 - pumbatav segu - aluspõrand

Cemdure 103 ingliskeelne juhend

Cemdure 103 käyttöturvallisuustiedote

Cemdure 103  deklaratsioon DoP

Cemdure 110 - pumbatav isetasanduv segu - aluspõrand

Cemdure 110 ingliskeelne juhend

Cemdure 110 käyttöturvallisuustiedote

Cemdure 110 deklaratsioon DoP

Cemdure 100F - pumbatav kiuga tasandussegu - aluspõrand

Cemdure 110F ingliskeelne juhend

Cemdure 110F käyttöturvallisuustiedote

Cemdure 110F deklaratsioon DoP

Cempac 565 - parandusbetoon

Cempac 565 ingliskeelne juhend

Cempac 565 käyttöturvallisuustiedote

Cempac 565 suoritustasoilmoitu/DoP

Cempac 540F - kiuga parandusbetoon

Cempac 540F ingliskeelne juhend

Cempac 540F käyttöturvallisuustiedote

Cempac 540F deklaratsioon DoP

Cemstyle 450 - pumbatav tasandussegu - disainpõrand

Cemstyle 450 ingliskeelne juhend

Cemstyle 450 käyttöturvallisuustiedote

Cemstyle 450 deklaratsioon DoP

Cemtop 320 - pumbatav tasandussegu - epoksükatte aluspõrand

Cemtop 320 ingliskeelne juhend

Cemtop 320 käyttöturvallisuustiedote

Cemtop 320 deklaratsioon DoP

Cemtop 340 - pumbatav tasandussegu - tööstuspõrand

Cemtop 340 ingliskeelne juhend

Cemtop 340 käyttöturvallisuustiedote

Cemtop 340 deklaratsioon DoP

Cemtop 360 - ülitugev tasandussegu - tööstus- ja põllumajanduspõrandad

Cemtop 360 ingliskeelne juhend

Cemtop 360 käyttöturvallisuustiedote

Cemtop 360 deklaratsioon DoP

Tooted aluspinna kruntimiseks

Cemprime AC - üldkrunt

Cemprime AC ingliskeelne juhend

Cemprime AC käyttöturvallisuustiedote

Cemprime EP - krunt disainpõrandatele

Cemprime EP ingliskeelne juhend

Cemprime EP, A-komponentti, käyttöturvallisuustiedote

Cemprime EP, B-komponentti, käyttöturvallisuustiedote

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.