Injekteerimisained ja -tarvikud

Betoonipraod võivad tekkida mitmel eri põhjusel nagu plastiline mahukahanemine, kuivamine või ülekoormus jms. Pragude parandamine on oluline, kuna nende kaudu võib ehitise konstruktsiooni pääseda mittevajalikke aineid.

Parandamise meetodid sõltuvad mitmest erinevast asjaolust. Oluline on pragude tekkimise põhjus, seda peaks välja selgitama professionaalne ehitusinsener.

Seejärel viiakse läbi toimingud, mis on ehitusinseneri poolt kinnitatud.

Pakume tooteid (Luxit jm) ja tarvikuid erinevat tüüpi injekteerimismeetodite tarvis.

 

Kasutatava aine ja tarviku valikut mõjutavad muu hulgas järgmised tegurid.

1) Pragude injekteerimine

- prao suurus
- asukoht (vertikaal- või horisontaalpind)
- kas pragu on kuiv või märg
- kas pragu on liikuv või tehakse konstruktsioonide liimimine
- kasutatavad injekteerimisseadmed
- aine ohutusnõuded kasutaja jaoks

2) Voolik-injekteerimine ehk betoontarindi töövuugi tihendamine

- injekteerimisvooliku tüüp ja suurus
- kasutatavad injekteerimisseadmed
- aine ohutusnõuded kasutaja jaoks

3) Tühimiku (õõnsuse) injekteerimine

- tühimiku suurus (kõrgus, laius jne)
- tarindi pinnamaterjal
- kas tühimik on kuiv või märg
- kas tühimik on liikuv või tehakse konstruktsioonide liimimine
- kas tühimik on tihe
- kasutatavad injekteerimisseadmed
- aine ohutusnõuded kasutaja jaoks

4) Kapillaaride tihendamine seinatarindites ja pinna veekindlaks tegemine

- tarindi paksus ja muud mõõtmed
- tarindi materjal (tellis, betoon jne)
- aine ohutusnõuded kasutaja jaoks

Kategooria „Hüdroisolatsiooni- ja vuugitihendustooted“ alt leiate ka kiirkõvenevad hüdroisolatsioonisegud, niiskustõkkesegud ja ülalmainitud kapillaaride tihendamise toote.

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.