Kiirendid

Kiirendeid kasutatakse tardumis- ja kivinemisprotsessi kiirendamiseks ning eriti olulise -varajase algtugevuse saavutamiseks. See võimaldab kiiremat vormikasutust elemenditööstuses või betoonitöid külmemates tingimustes. Kiirendid jagatakse erinevatesse klassidesse: tardumist kiirendavad, kivinemist kiirendavad ja torkreetbetooni kiirendid.

Semtu pakub tardumist kiirendavaid lisandeid:

Daraset® 300

Daraset 300 tooteinfo (FI)

Daracet 300 tooteinfo (EN)

Daraset 300 ohutuskaart (FI)

Daraset 300 toimivusdeklratsioon DoP

Jääbeto - toimib ka kiirendina

Jääbeto tooteinfo

Jääbeto ohutuskaart (FI)

Jääbeto toimivusdeklaratsioon DoP

 

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.