Teraskiudude kasutusalad

Teraskiudbetooni tähtsaimad kasutusalad on:

 • Maapinnal põrandad 

 • Vaiadel põrandad

 • Pritsbetoon

 • Betoonelemendid

Allolev info on veel soomekeelne, pöördu lisainfo saamiseks!

Maanvaraisissa lattioissa pyritään käyttämään mahdollisimman pitkää ja ohutta teräskuitua. Normaaliannostus on 20-40 kg/bm³. Pinnan huolellinen työstäminen ja erityisesti pinnan tärytys ennen sirotteiden hiertoa on ensiarvoisen tärkeää lopputuloksen kannalta. 

Teräskuitujen annostus määritellään tarkkojen laskelmien perusteella, joissa pyritään huomioimaan kaikki maanvaraiselle lattialle tulevat rasitukset ja järkevät saumasijoittelut. 

Mitoitus tehdään Semtu Oy:n toimesta.  Kun tarvitset mitoitusta teräskuiduilla raudoitettua maanvaraista betonilattiaa varten:

Täytä lomake: lähtötiedot maanvarainen kuitulattia ja lähetä se jouko.ilvonen@semtu.fi tai ota yhteyttä puhelimitse 0207 619 381.

 • Paalulaatat
  Teräskuitua käytetään raudoitteena myös alapohjan paalulaatoissa. Rakenne raudoitettaan lisäksi paalulinjoille asennettavilla palkkiraudoituksilla, jotka ovat normaalia harjaterästä. Palkkikaistat myös haoitetaan. Kuituannostus on 35 - 45 kg/bm³ riippuen laatan kuormituksesta. Maksimi paaluväli on 5 m. Laatta irrotetaan sokkeleista ja paaluhatuista ja annetaan kutistua vapaasti joka suuntaan. Laatan saumaväli on normaalisti 20 - 40 m ja sauma varustetaan kuormaa siirtävällä Omega- tai Cosinus-saumaprofiililla.

Mitoitus tehdään Semtu Oy:n toimesta.  Kun tarvitset mitoitusta teräskuitupaalulaattaa varten:

Täytä lomake: lähtötiedot teräskuitupaalulaatta ja lähetä se jouko.ilvonen@semtu.fi tai ota yhteyttä puhelimitse 0207 619 381.

 • Pritsbetoon 
  Teräskuituraudoitetussa ruiskubetonissa kuidut ovat homogeenisesti jakautuneet betonimassaan muodostaen valmiiksi raudoitetun betonin vahvistamaan kallioseiniä tai muita vastaavia alustoja. 
  Kuitujen annostukset määritellään alan ohjeiston mukaan. Kuitubetonin taivutusvetolujuuskapasiteetti halkeilleessa tilassa määritellään joko palkki- tai laattatestillä. 

  Testausohjeet perustuvat Efnarcin raporttiin 1996: European Specification for Sprayed Concrete, joka on Euroopan ruiskubetonistandardin CEN/TC104 pohjana. 

 
Käyttöalueet: tunnelit, tunnelikorjaukset, tukimuurit, kaivokset.

Edut: nopeus, homogeeninen raudoitus, paksuusvaihtelut pieniä, hyvä tartunta alustaan, edullisuus, hyvä varmuus - erittäin sitkeä materiaali

 • Teräskuidut pintabetonissa 
  Raudoitusta vaativat pintalattiat kannatta tehdä teräskuitubetonista.  Lattian paksuudesta riippuen voidaan käyttää pitkiä tai lyhyitä teräskuituja. Kuitujen antama vetokapasiteetti voidaan laskea jäännöslujuuslukujen (R-arvojen) avulla.

 • Teräskuidut betonituotteissa ja elementeissä 
  Teräskuidut-kuidut soveltuvat hyvin tiettyjen betonielementtien ja betonituotteiden raudoitukseksi. R-arvojen avulla voidaan laskea tarvittavat kuitumäärät ja ulkotiloihin tuleviin elementteihin on saatavissa sinkittyjä teräskuituja.

  Käyttöalueet: maakellarit, tunnelielementit, kuorielementit, tukimuurielementit, kaivonrenkaat, putket
  Edut:  nopeus, homogeeninen raudoitus, raudoitustyön helppous, soveltuu myös itsetiivistyvään betoniin, edullinen, hyvä varmuus

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.