Ettevõttest

Semtu AS on tegutsenud alates aastast 1992 ehitusmaterjalide ja ehitusalaste lahenduste turule toojana. Meie kliendid on peamiselt betoonelementide tootjad, betoonitehased ja ehitusfirmad.

Semtu AS on Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu ja Eesti Betooniühingu liige.

Semtu kontsern tegutseb Soomes, Eestis ja Lätis. 

Kontserni tegevus põhineb professionaalsel personalil, heal logistika tundmisel ja ülemaailmsel tarnijate võrgustikul. Soome Semtu insenerid on aastate jooksul valinud välja tehniliselt ja kvaliteedilt parimad tooteid ja jälgivad maailma ehitusturu uusi tootelahendusi.  

Meie tegutsemiseesmärgiks on klientidele lisaväärtuse loomine. Klient on meie tööandja, kellest me sõltume ja kelle me soovime ära kuulata, et võimaluse korral aidata leida lahendust. 

Toodete valikul jälgime kvaliteedi- ja keskkonnanõudeid. Tooted peavad vastama regulatsioonidele ja määrustele ning toimima vastavalt etteantud juhendile.

Oleme pühendunud oma tootevaliku jätkuvale arendamisele ja parendamisele. See on võimalik tänu pikaajalise klientide- ja tarnijatevõrgu olemasolule ning ehitusektoris toimuvate muudatuste pingsale jälgimisele. 

Semtu-kontserni kuuluvad AS Semtu Eestis ja SIA Semtu Lätis ning Soomes toimivad Semtu OY.

 

Ettevõtte loomislugu
Ettevõte loodi betoonialal tegutsevate inimeste initsiatiivil jätkusõja ajal aastal 1942. Loodud hankefirma, Sementtivalimokeskus Oy, tagas tsemenditööstuse tegevuse ja sellest tulenevalt ka toorainete saadavuse.  Algaastatel konsentreeruti põhiliselt värvide ostule Saksamaalt betoonist katusekivide tootjate tarbeks.

Tegutsemisel keskenduti üha enam toodete hankimisele tsemenditööstuse tarbeks, mille tagajärjel otsustati ettevõtte nimi muuta 1950-tel tegevust paremini kirjeldavaks Sementtivalimoiden Tukku Oy:ks. Juba sellel ajal kasutati kõnekeeles Semtu nime, millest  saigi ettevõtte ametlik nimi aastal 1967.

Kümnendid arengut

Teise Maailmasõja järgsed elavad ehitusaastad tõid ettevõtte tootevalikusse kiiresti selleaegses betoonitööstuses vajaminevad masinad ja seadmed ning vähekene hiljem ka juba ehitus- keemiale sarnaseid tooteid. 50-date lõpus alustati armeerimistoodete tootmist algul Sipoos ja hiljem a. 1975 loodi Seinäjoe tehas. Oma tehases valmistati postirange, pinnaseotsi vaiadele ja taridetaile betoonelementidele. 

Vahendusteenus betoonitööstustele
Semtu arenemisel üha enam vahenduskaubanduse suunas, muudeti Sipoos asuvad tootmisruumid teenindama üha kasvavat laotarvet. Tootmine koondati Seinäjoe tehasesse.

Vahendustegevuse peasuunad olid kogu 70- ja 80-date vältel betoonitööstuses vajaminevad masinad ja seadmed, betoontorude tihendid ja betoonikemikaalid.  Märgatava osa kogu käibest moodustas noil aastail aga masinate ja seadmete müük. 

Ettevõtte muutumine rahvusvaheliseks
1980- date lõpus ostis tollane tegevjuhtkond Soomes 42-lt betooni- ja ehitusala tegutsevalt ettevõttelt neile kuulunud aktsiatepaki. See muudatus käivitas ettevõttes uue arenguetapi, mille tulemusena laieneti lähiturule Baltikumis. Aastal 1992 loodi tütarettevõte Eestis ja mõned aastad hiljem, aastal 1997 ka Lätis.

1990-date alguses toimunud MASU tõi muudatuse ka ettevõtte struktuuris. Semtu tegevus keskendus ehitusala teenindava ja lahendusi pakkuva hulgimüüja staatusesse, millest tulenevalt loobuti oma metallitööstusest Seinäjoel aastal 1995.

Ettevõtte Soome toimingud koondati aastal 1998 Siposse Talmas, kus valmis peagi ka uus kontorihoone, mis asus nüüd otse lao kõrval.

2000-dad ja Semtu täna
Muutumine masina- ja värvikaupmehest mitmekülgseks betooniala lahenduste pakkujaks on olnud suur. 

1990-date alul käivitunud kinnitus- ja tõsteosade import ja müük moodustab tähtsa osa Semtu tegevusest. Pakume alates kemikaalidest ja lõpetades spetsiaalsete sideainetega peaaegu kogu vajalikku tootevalikut kuivmördi tootjate tarbeks. Käivitasime 2010 aastal ka oma Sem®-lisandite tootmise. Tegevusaladelt on laienenud betoonpõrandatega seotud toodete valik ja arhitektuursete toodete valik betoonitööstusele.

 

 

 

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.