Tsemendid ja sideained

Betoon on kahe viimase aastasaja jooksul teinud läbi tõsise arengu ja tõusnud maailma enimkasutatavaks ehitusmaterjaliks. Sideaine roll on liita betooni täiteained võimalikult ühtlaseks, jõududele ja keskonnakoormustele vastupidavaks, pikaealiseks struktuuriks.

Tsement on betooni tähtsaim sideaine. Tsemendile esitatavad kvalieedinõuded on määratud standardiga EN-197-1. Standardi järgi eristatakse sideaine tüüpide ja kvaliteedi järgi viit erinevat tsemendi põhitüüpi: CEM  I - CEM V. Tugevusklasse on määratletud kolm, millest Eestis ja ka Soomes kasutatakse kahte: 42,5 ja 52,5. 

Konstruktsioonides kasutatavas betoonis tohib kasutada vaid standardile vastavat ja CE-markeeringuga tsementi.

Enamlevinud tsemendid on halli värvi johtuvalt nendes sisalduvatest rauaühenditest, kuid neid Semtu ei vahenda. 

Semtu pakub järgmisi tooteid:

Valge tsement 

vastab standardis sideainetele esitatud nõuetele, kuid seejuures on nende rauaühendite sisaldus väga väike. Tänu sellele on võimalik valge tsemendi kasutamisel saada heledaid, sobiva täiteaine kasutamisel valgeid betoonpindu. Värvipigmentide või graafilise betooni tehnoloogia kasutamisel aga kirkaid värvitoone ja rõhutatud kontrasti eri pinnaviimistluste vahel. 

Valget tsementi kasutatakse nii betoontoodete valmistamiseks kui ka mörtides ja tasandussegudes. 

Toode sobib hästi leelisekindlust nõudvate tarindite tsemendiks. Kui soovite vähem sublimeerivaid tooteid, näiteks sillutuskivide tootmisel, siis on valge tsement suurepärane abivahend.

Küsi lisainfot ja pakkumist!

Aluminaattsement 

on eriotstarbeline tsement, mis sobib tulepüsivate konstruktsioonide ja isetasanduvate segude koostisesse.  Aluminaattsemendi kvaliteedinõuded on määratletud standardiga EVS-EN 14647. 

Küsi lisainfot ja pakkumist!

Elkem Microsilica 920E D

on mineraalne tsemendist kuni 50 korda peenem sideaine, mida betoonitööstus on kasutanud juba üle kolmekümne aasta betooni tugevuse ja tiheduse parandamiseks. Microsilica kvaliteedinõuded on määratletud standardiga EN 13263 + A1.

Microsilica 920E D tooteinfo

Microsilica 920E tooteinfo (EN)

Microsilica 920E ohutuskaart

Microsilica 920 safety data sheet (EN)

Microsilica toimivusdeklaratsioon/DoP

 

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.