Armeerimistooted

Semtu kvaliteetsete armeerimistoodete valik sobib erinevate jõudu ülekandvate töövuukide ja ühenduste teostamiseks. Mitme lahenduse puhul on võimalik minimaliseerida vormi läbimine.

Betoonelementide armeerimistoodete tähtis valikupõhimõte on ka paigaldustööde lihtsus ja täpsus.

Jätkuarmatuurid

Jätkuarmatuur koosneb sisekeermelisest muhviga ja väliskeermelisest  armatuurvardast. Ühendus pingutatakse momentvõtmega õige momendini. Nii saavutatakse jätku täiskapasiteet.

JDA põikjõuarmatuur

Jordahl põikjõuarmatuur JDA võimaldab optimaalset põikjõudude vastuvõtmist monoliitse põrandaplaadi ja vahelae tugede kohal ning loobuda nn. seenlagedest.

VS trossaasad

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.