Armeerimistooted

Semtu kvaliteetsete armeerimistoodete valik sobib erinevate jõudu ülekandvate töövuukide ja ühenduste teostamiseks. Mitme lahenduse puhul on võimalik minimaliseerida vormi läbimine.

Betoonelementide armeerimistoodete tähtis valikupõhimõte on ka paigaldustööde lihtsus ja täpsus.

Jätkuarmatuurid

Jätkuarmatuur koosneb sisekeermelisest muhviga ja väliskeermelisest  armatuurvardast. Ühendus pingutatakse momentvõtmega õige momendini. Nii saavutatakse jätku täiskapasiteet.

ALC alligaatorühendus armatuurile

ALC alligaatorühendus on pingutuspoltidega muhv, mille abil saab jätkata armatuurvardaid läbimõõduga D=10mm kuni D=40mm.

JDA põikjõuarmatuur

Jordahl põikjõuarmatuur JDA võimaldab optimaalset põikjõudude vastuvõtmist monoliitse põrandaplaadi ja vahelae tugede kohal ning loobuda nn. seenlagedest.

Rõdude soojusisolatsiooni elemendid

ISOPRO® rõduarmatuurid minimaliseerivad külmasilla ehitise siseruumi kandva vaheplaadi ja rõduplaadi vahel.

Töövuugiarmatuurid Ferbox

Ferbox® töövuugirauad e. "karvalaud" on ökonoomne ja lihtsalt kasutatav ühenduselement armeeringu jätkamiseks betoonkonstruktsioonide töövuukides.

Töövuugivõrk RSM

Töövuugivõrk Lochrip® 0,3mm sobib põrandate töövuukide teostamiseks ning pealevalu jätkamiseks.

VS trossaasad

VS®trossaasade ehk tapiaasade abil ühendatakse betoonelemente ja/või valupindasid omavahel. Sirgete ja nurgaga seinte ja ka seina-plaadi ühendused on lihtsalt teostatavad.

FS Box LIGHT töövuugiaas

FS Box Light töövuugiaas sobib element-kohtvalu ühenduseks, CE-sertifitseeritud toode

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.