Veekindlad betoonkonstruktsioonid

Veekindel terasbetoonkonstruktsioon projekteeritakse üldjuhul nii, et piisava armeeringuga tagatakse minimaalne pragude teke. 

Leht on veel tõlkimisel!

Rakenteen tarkasteluun on kolme vaihtoehtoa:

1. Saumaton rakenne, liikkumaton

Mitoitetaan siten, että liikettä ei pääse tapahtumaan. Rakenteen halkeamaleveys ja halkeamaväli hallitaan raudoituksella. 
→ johtaa ylensä hyvin raskaaseen raudoitukseen murtorajatilamitoitukseen verrattuna. 

2. Tiheästi liikuntasaumoitettu (ja/tai kutistumasaumoitettu) rakenne, liikettä estetään mahdollisimman vähän.

Liikuntasaumojen ja muiden saumojen tulee olla vesitiiviiseen rakenteeseen tarkoitettuja

→ raudoitus kevyempi kuin vaihtoehdossa 1

3. Vaihtoehtojen 1. ja 2. yhdistelmä

 

Rakenne voidaan myös suunnitella jännitettynä. Jännittäminen vähentää betonin halkeilua.

Betonin valmistuksessa huomioitavia asioita   

  1. Riittävän alhainen vesisementtisuhde, jotta kapillaarihuokoisuus ja betonin kuivumiskutistuma saadaan minimoitua.
  2. Sementtityypillä ja muilla keinoin hallittu lämmönkehitys massiivisissa rakenteissa lämpötilaeroista johtuvan halkeilun minimoimiseksi.
  3. Mikrokuitujen lisääminen betoniin plastisen kutistuman aiheuttaman halkeilun hallintaan.
  4. Kristallointilisäaineen käyttö tiiviimmän betonin aikaansaamiseksi.

Betonivalun suorituksessa huomioitavia asioita

  1. Betonimassa on tiivistettävä huolellisesti ja vesitiiviin pystyrakenteen valun maksiminousunopeuden tulisi olla 250 mm/h. Tällä varmistetaan, että ylimääräinen ilma poistuu betonimassasta.
  2. Vesitiivis betonirakenne on jälkihoidettava erityisen huolellisesti kuivumis- ja kutistumahalkeamien minimoimiseksi.
  3. Betonirakenteen läpivientien ja saumojen on oltava vesitiiviiseen rakenteeseen tarkoitettuja ja niiden asentaminen sekä valutyö on suoritettava huolellisesti suunnitelmien mukaisesti.

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.