Betoonpindade vahe-ja järelhooldusained

Suure betoonpinna valu puhul on probleemiks pinna kiire väljakuivamine, mis põhjustab plastilise mahukahanemise pragusid konstruktsioonis. Praod tekivad tingimustes, kus niiskuse aurustumine betooni pinnalt on kiirem kui betoonimassi võime vett eraldada. 

Nende protsesside kontrolli all hoidmiseks tuleks kasutada järelhooldusaineid või erijuhtudel ka vahehooldust. Ainet pritsitakse ühtlaselt ja õigeaegselt värske betooni pinnale, mistõttu moodustub tihe, vee-eraldumist ning betooni kiiret väljakuivamist takistav membraan. 

Järelhooldusaine valimisel peab silmas pidama tekkiva membraani eemaldamismeetodit- mõne toote puhul on kile eemaldamine väga keeruline ja see sobib pigem juhtudel, kui mebraan võib jääda pinnale.  

E-Red - vahehooldusaine enne lõppviimistlust ja järelhooldust

Veebaasiline, kasutamiseks keerulistes tingimustes: kõrge temperatuur, tuuline ilm, otsene päikesepaiste vms. Tekkiv helepunane õhuke membraan haihtub aja jooksul ja ei takista betooni lõppviimstlust ja järelhooldust.

E-Red tootejuhend

Curing 101 SF – kile eemaldamine väga raske

Parafiinipõhine järelhooldusaine. Moodustab värske betooni pinnale vee aurustumist takistava kile. Sobib horisontaal- ja vertikaalpindadele ja peamiselt pindadele, mida hiljem ei kaeta pinnatöötlusainega, kuna tekkinud kaitsekile on raskesti eemaldatav.

Soomes maanteeameti heakskiit (Silko).

Curing 101 SF tooteinfo

Curing 101 SF ohutuskaart (FI)

Silko-heakskiit (FI)

MasterKure 220 WB (Curing 99)  – kile eemaldamine raske

Akrüüldispersioonipõhine järelhooldusaine horisontaal- ja vertikaalpindadele. Võib kasutada ka pindade puhul, mida on plaanitud hiljem katta pinnatöötlusainega. Selle tootega võib teha ka vahejärelhooldust lahjendatult suhtes 1:5.

Masterkure 220 WB tooteinfo

Masterkure 220 WB ohutuskaart (FI)

Pieri®Curing TP-2002 - kile eemaldamine kerge

Sünteetiline vesilahustuv järelhooldusaine. Sobib betoonplaatide, tööstuspõrandate ja muude betoonpindade järelhoolduseks.

Pieri®Curing TP-2002 tooteinfo

PieriCuring TP-2002 ohutuskaart (FI)

Sem®Curing binder vertikaal- ja horisontaalpindadele – jäetakse pinna tolmupiduriks

Kahekomponentne vaigubaasiline betooni järelhooldusaine, mis toimib ka tolmupidurina.

Sem®Curing binder tooteinfo

Sem®Curing binder, A-komponent ohutuskaart (FI)

Sem®Curing binder, B-komponent ohutuskaart (FI)

 

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.