Õhku sisseviivad lisandid

Õhku sisseviivaid e. manustavaid lisandeid kasutatakse betooni külmakindluse tõstmiseks.

Lisand vähendab betoonivee pindpinevust ja moodustab betooni segamise käigus kindla koguse üliväikeseid ühtlaselt jaotuvaid õhumulle, mis püsivad betoonitööde ja tardumise käigus. Kivistunud betoonis liigub nendesse mikropooridesse külmumisel paisuv vesi ja sellega välditakse külmakahjustuste tekkimist. 

Õhku manustavatel lisanditel on ka tugev plastifitseeriv toime. Vee eraldumine on minimaalne ja betoon on ühtlane ja kergesti tihendatav.

Õhku manustava lisandiga betooniretsepti väljatöötamine vajab põhjalikke eelkatsetusi, tähelepanelik tuleb olla ka täiteine või muu betooni tooraine muutuse puhul.  

Kõiki lisaaineid tuleb enne tootmises kasutamist katsetada erinevate betooniretseptidega. 

Sem®Air 102 - sünteetiline (endine nimetus Micro Air 102)  

Sem®Air 102 ohutuskaart                                         

Sem®Air 102​​​​​​​ toimivusdeklaratsioon DoP

 

Uue põlvkonna õhku manustav lisand, sobib just polükarboksülaadibaasiliste superplastifikaatoritega:

Centrament AIR 220 (EN)

Centrament Air 220 ohutuskaart

Centament Air 220 toimivusdeklaratsioon DoP

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.