Õhku sisseviivad lisandid

Õhku sisseviivaid e. manustavaid lisandeid kasutatakse betooni külmakindluse tõstmiseks.

Lisand vähendab betoonivee pindpinevust ja moodustab betooni segamise käigus kindla koguse üliväikeseid ühtlaselt jaotuvaid õhumulle, mis püsivad betoonitööde ja tardumise käigus. Kivistunud betoonis liigub nendesse mikropooridesse külmumisel paisuv vesi ja sellega välditakse külmakahjustuste tekkimist. 

Õhku manustavatel lisanditel on ka tugev plastifitseeriv toime. Vee eraldumine on minimaalne ja betoon on ühtlane ja kergesti tihendatav.

Õhku manustava lisandiga betooniretsepti väljatöötamine vajab põhjalikke eelkatsetusi, tähelepanelik tuleb olla ka täiteine või muu betooni tooraine muutuse puhul.  

Kõiki lisaaineid tuleb enne tootmises kasutamist katsetada erinevate betooniretseptidega. 

MasterAir 71 tooteinfo -vinsoolvaigu baasil (endine nimetus Mischoel K)

MasterAir 71 ohutuskaart                   

MasterAir 71 toimivusdeklaratsioon DoP

MasterAir 102 tooteinfo - sünteetiline (endine nimetus Micro Air 102)  

MasterAir 102 ohutuskaart                                         

MasterAir 102 toimivusdeklaratsioon DoP

 

Semtu on ehitustoodete ja -lahenduste hulgimüüja. Arendame ja tarnime tooteid betooni- ja ehitustööstusele Eestis aastast 1992.