Teraskiud

Teraskiudbetoon  on teraskiududega armeeritud betoon. Teraskiudbetooni eeliseks on betoonivalu kiirus ja pragude tekkimise järgne kõrge koormustaluvus. Kiud lisatakse betoonisegule vastavalt tarnija juhendile kas betoonitehase segistis või automikseris. Doseerimise järgselt segatakse massi u. 3-5 minutit. Seejärel on betoon valamiseks valmis.

Ühtlaselt segatud kiud jagavad koormusi kolmemõõtmeliselt igas suunas.  Kiud vähendavad pragude tekkimise riske ja võimaldavad valmistada ökonoomsemaid konstruktsioone.
Teraskiudbetoon on tugev ja kauakestev materjal mis sobib kasutamiseks mitmel otstarbel.

WF-pieni.jpg
Teraskiudbetooni omadused sõltuvad neljast olulisest näitajast:

1) Kiu pikkus [pikem kiud on parem, max. 60 mm]
2) Kiu tõmbetugevus [800 - 3000 MPa. Mida kõrgem on kiu tõmbetugevus 
     seda kõrgem peab olema betooni tugevusklass]
3) Kiudude tükiarv [suur kiudude arv tõstab betooni kiusisaldust. Väljandatakse 
     saledusena = kiu pikkus/läbimõõduga. Suurem saledus tähendab suuremat
     kiudude tükiarvu]
4) Kiu segunevus [kiudusid tuleb lisada betoonisegule mõistlikul viisil. Kui
     teraskiu saledusarv on >55, siis on oht kiupallide tekkeks segamise ajal. 
     Śelle vastu aitab kiudude liimimne kuiplaatideks milles liim lahustub segamise ajal
     vee toimel ja kiud jaotuvad betoonis ühtlaselt]

WireFib® teraskiud valmistatakse külmtõmmatud terastraadist tõmbetugevusega >1000 MPa. Kiud on otstest painutatud parema ankurduse tagamiseks. Kiudude pikkus on 35 mm ja 60 mm ning saledusarv on vastavalt 65 ja 80. Kiu nimetuses on välja toodud mõlemad väärtused: WireFib® 65/35 ja WireFib® 80/60. WireFib kiud omavad CE märki. 


WireFib® teraskiudbetooni kasutus:

 • Pinnasele toetuvad betoonplaadid 
  Pinnasele toetuvates põrandakonstruktsioonides tuleks kasutada võimalikult suure saledusega teraskiudu. Normaalne doseering  on 10-40 kg/m³. Pealispinna hoolikas tihendamine ja silumine tagab kõrgekvaliteedilise tulemuse. 

  WireFib®-teraskiudude doseerimine määratakse kindlaks täpsete arvutuste tulemusena, milles püütakse arvestada kõikide pinnasele toetuvatele põrandatele mõjuvate koormustega. Plaat jagatakse arvestuslikult sobivateks ruutudeks deformatsiooni- ja mahukahanemisvuukide abil. 

  Lahendus tarnitakse Semtu AS-i poolt.  

 • Dramix-vaipõrandad
  Dramix vaiatud põrandakonstruktsioon sisaldab nii teraskiudu kui armatuurterast. 

 Eelised:

- kiirus 
- materjali kokkuhoid 
- võimalik nii rennivalu kui ka laserscreed
- sobib nii betoon- kui ka terasvaiade puhul 
- Põrand on valmis kohe peale pinnakõvendi pealekandmist 
- suur pragude- ja kulumiskindlus


Teraskiud pealevaludes 

 • Armeeringut vajavad pealevalud on soovitav teha kiudbetoonist. 
  Põranda paksusest lähtuvalt võib kasutada nii lühikest kui ka pikka WireFib®-kiudu. 


 • Teraskiud betoontoodetes ja - elementides 
  WireFib®-kiud sobivad hästi teatud betoonelementide ja betoontoodete armeerimiseks. R-arvude abil on võimalik arvutada vajaminevad kiukogused, kuid välistingimustes kasutatavates elementides peaks kasutama tsingitud teraskiudu.

  Kasutusalad 
  - maakeldrid 
  - tunnelielemendid, koorikelemendid 
  - tugimüürielemendid 
  - kaevurõngad, betoontorud

  Eelised 
  - kiirus 
  - homogeenne armeering
  - armeeringu lihtsus 
  - sobib ka isetihenduva betooniga
  - suhteline odavus