Deformatsioonivuugi profiilid

Kvaliteetsetes betoonpõrandates on teatud vahemaa tagant kavandatud nn. deformatsioonivuugid, et vältida betooni mahukahanemisest ja soojuspaisumisest põhjustatud põranda pragunemist. Deformatsioonivuuk peab võimaldama põranda kahesuunalist liikumist ning lisaks kandma üle koormusi vuugi ühelt servalt teisele. Samuti peab vuugi konstruktsioon olema piisavalt jäik põrandaplaadi serva sirgsuse tagamiseks ning piisavalt tugev võimalikest ebatasasustest tekkivate dünaamiliste rattakoormuste vastuvõtmiseks.

Deformatsioonivuukide asukohad ühendatakse võimalusel tehnoloogiste- ja tööjätkuvuukidega. Parim viis deformatsioonivuugi teostamiseks on kasutada standardseid valmislahendusi, mis vastavad kõigile eespool loetletud nõuetele.   


      SemJoint-WP.jpg DSC_0029HP.jpg