Armeerimistooted

Semtu kvaliteetsete armeerimistoodete valik sobib mitmesuguste, jõudu ülekandvate töövuukide ja ühenduste teostamiseks. 

Betoonelementide armeerimistoodete tähtis valikupõhimõte on ka paigaldustööde lihtsus ja täpsus.

Raudoitteet-503.jpg