Töövuugilint

PC®Bentostrip mahus paisuv töövuugilint

PC®Bentostrip bentoniitlint on ette nähtud kasutamiseks betoonkonstruktsioonide veekindlust nõudvates töövuukides. PC®Bentostrip vuugilint sobib nii mageda- kui mereveega kokkupuutuvate betoonehitiste töövuukide teostamiseks. 


PC-Bentostrip tootejuhend

Bentostrip.jpg