Pinnakõvendid ja tasandussegud

Betoonpõranda tähtsamad omadused peale põrandakonstruktsiooni tugevuse on pinna kulumiskindlus ja siledus. Kõrge kulumiskindlus sõltub betooni tugevusest, täitematerjali valikust ja betoonipinna tihedusest. Kõrgeklassiliste betoonide kasutamine tagab küll põranda kõrge kulumiskindluse aga suurendab mahukahanemise ja pragude tekkimise riski. Optimaalse lahenduse tagab normaalse tugevusklassi betooni puhul värske betooni pinnale lisatavate puisteainete - pinnakõvandite kasutamine.  

Sirotepinta1.jpg

Teine võimalus on valmis betoonpõranda katmine kulumiskindla tasandusseguga. Cemtop tasandussegud sobivad ka enamike betoonpõrandate remondiks. 

Cemart-235.jpg