Delta-seinaankrud (-diagonaalsidemed)

Delta diagonaalankrutega kantakse kolmekihiliste välisseinaelementide välimise betoonikihi raskus läbi soojustuse üle sisekihile.

Delta diagonaalankuruid võib kasutada kuni 300mm paksuse soojustuskihi korral. Ühe seinaelemendi kohta tuleb kasutada tavaliselt kahte vertikaalsuunalist diagonaalankrut ja ühe horisontaalsuunalist ankrut. Horisontaalsuunaline ankur ja "pistokad" on kavandatud vastu võtma elemendi käsitlemise-, soojuspaisumise-, tuule- ja muid koormusi. Pistokaid kasutatakse minimaalselt 1,2m x 1,2m ruudustikus. 

 

 Delta-1.jpg                      Delta5.jpg

Delta diagonaalankruid ja L või U kujulisi pistokaid valmistatakse erinava läbilõikega roostevabast terasest ning on kasutatavad kuni 300 mm soojustuspaksuse korral.    

 

 Delta3.jpg                         Delta4.jpg

Delta diagonaalide väike arv lihtsustab elemendi valmistamistööd ja  vähendab külmasildade ning soojustuse vuukide arvu suuremate soojustuse paksuste korral. Diagonaalankrud kinnitatakse sise- ja väliskooriku külge lisavarraste abil, millega tagatakse piisav ankurdus jõudude ülekandmisel.

Delta diagonaalankrute ja pistokate projekteerimis ja kasutusjuhis.