Betoonpindade järelhooldusained

Suurte betoonpindade puhul võib olla probleemiks betoonpinna liiga kiire väljakuivamine, mis põhjustab plastilise mahukahanemise pragusid konstruktsioonis. Praod tekivad kui niiskuse aurustumine betooni pinnalt on kiirem kui betoonimassi võime vett eraldada. 
Nende protsesside kontrolli all hoidmiseks tuleks vajadusel kasutada järelhooldusaineid. Ainet pritsitakse või kantakse liibaga õigeaegselt värske betooni pinnale, mistõttu moodustub tihe, vee-eraldumist tõkestav ning betooni kiiret väljakuivamist takistav kile.

J-hoito1.jpg
Curing 101 SF
Parafiinipõhine järelhooldusaine. Moodustab värske betooni pinnale vee aurustumist takistava kile. Sobib horisontaal- ja vertikaalpindadele ja peamiselt pindadele, mida hiljem ei kaeta pinnatöötlusainega, kuna tekkinud kaitsekile on raskesti eemaldatav.

Curing-101SF tootejuhend 
  


Curing 99 
Akrüüldispersioonipõhine järelhooldusaine horisontaal- ja vertikaalpindadele. Võib kasutada ka pindade puhul, mida on plaanitud hiljem katta pinnatöötlusainega. Selle tootega võib teha ka vahejärelhooldust lahjendatult suhtes 1:5.
 


Pieri®Curing TP-2002
Sünteetiline vesilahustuv järelhooldusaine. Sobib betoonplaatide, tööstuspõrandate ja muude betoonpindade järelhoolduseks.