Injekteerimisained ja -tarvikud

Betooni võivad tekkida praod mitmel eri põhjusel nagu plastiline mahukahanemine, kuivamine või ülekoormus. Pragude parandamine on soovitatav põhjusel, et pragude kaudu võib ehitise konstruktsiooni pääseda mittevajalikke aineid. Parandamise meetodid sõltuvad sellest kas pragu on tekkinud deformatsiooni tagajärjel või kuivamisest ja kui suur on pragu. Pragude tekkimise põhjuse peab eelnevalt välja selgitama professionaalne ehitusinsener ja seejärel viiakse läbi toimingud, mis on kinnitatud ehitusinseneri poolt.

Injektointi.jpg

Pakume tooteid ja tarvikuid injekteerimise või imendumise teel teostatud betoonsinte ja -põrandate paranduste tarvis. Vaata ka erinevate meetodite kasutamist " Lahenduste" alt.