Kivinemise kiirendid

 

Kiirendeid kasutatakse tardumis- ja kivinemisprotsessi kiirendamiseks ning eriti olulise, varajase tugevuse saavutamiseks. See võimaldab tootmisprotsessi kiirendamist ka külmemates tingimustes. Kiirendid jagatakse erinevatesse klassidesse: tardumist kiirendavad, kivinemist kiirendavad ja torkreetbetooni kiirendid. 

Daraset-300 soomekeelne tootejuhend