JDA põikjõuarmatuur

JORDAHL põikjõuarmatuur monoliitbetoonist vahelagedele ja plaatidesse

JDA põikjõuaankrud võimaldavad optimaalset põikjõudude vastuvõtmist monoliitse põrandaplaadi tugedel. JDA ankrute kasutamisega kiireneb armeerimistöö ning lihtsustub teostuse kvaliteedi kontrollimine.

JDA põikjõuankrute kasutamine lubab vähendada lahelaekonstruktsiooni paksust tugedel ning loobuda nn. seenlagedest. 

Valmiskujul JDA põikjõuvardaid toodetakse erinevate tüüpolukordade otstarbeks mistõttu iga laekonstruktsiooni projekteerimisel on võimalik kasutada valmistooteid. 

Ankruvardad on saadaval mõõtudes dA  = 10,12,14,16, 20 ja 25 mm ning ankrute pikkuste vahemik on 125-695 mm.

JDA põikjõuarmatuuri dimensioneerimiseks pakub JORDAHL spetsiaalset dimensioneerimistarkvara JORDAHL EXPERTJDA programm arvutab vastavalt ETA-13/0136 standardile.

Siit on allalaetavad Jordahl-i toodete tootesertifikaadid.