ISOPRO ja ISOMAXX rõdude soojusisolatsiooni elemendid.

ISOPRO ja ISOMAXX soojustatud rõduarmatuuri elementide abil on võimalik kinnitada konsoolsed rõduplaadid läbi välisseina hoone vahelaekonstruktsiooni külge, vältides külmasilla teket. Seina soojustust läbiv sarrustus on valmistatud roostevabast terasest ning selle asetus ja ristlõige on optimeeritud nii kandevõime kui soojajuhtivuse seisukohalt. 

 ISOPRO ja ISOMAXX rõduarmatuurid minimaliseerivad külmasilla ehitise siseruumi kandva vaheplaadi ja rõduplaadi vahel. ISOPRO koosneb isolatsioonikihist (80mm), mida läbiv varras-armeering tagab staatilise koormuse efektiivse ülekandumise.

See innovatiivne isolatsioonielement on projekteeritud rõduplaatidele paksusega 160 - 250 mm.

ISOPRO IP ja IPT elemendid võtavad vastu negatiivset paindemomenti ja positiivset põikjõudu ja rõduplaat ei vaja lisatuge.

ISOPRO IPQ on võimeline vastu võtma vaid põikjõudu ja rõdu vajab lisatoestust (külgsein, post, tõmb).

Cantilever_balcony.jpg

ISOPRO elementides kasutatakse 80 mm paksust EPS soojustust U= 0,035W/mK, ISOMAXX elementides kasutatakse Neopor EPS soojustust paksusega 120 mm U= 0,031W/mK.

ISOPRO ja ISOMAXX rõduarmatuuri elementide tootjapoolne info ja valikujuhendid on inglise ja saksakeelsena saadaval H-Bau Technik kodulehelt :

Thermal insulation elements DIN 1992-1-1 

Wärmedämmelemente ISOPRO ÖNORM EN 1992-1-1