Ettevõttest

Semtu AS on tegutsenud alates aastast 1992 ehitusmaterjalide ja ehitusalaste innovatiivsete lahenduste turule toojana. Semtul on täita tähtis roll ehitustehniliste toodete hulgimüüjana, seoses laialdase tarnijate- ja klientidevõrgu olemasoluga. Semtu kontsern tegutseb Soomes ja Balti riikides ning St. Peterburi piirkonnas Venemaal. 

Kontserni tegevus põhineb professionaalsel personalil, heal logistika tundmisel ja ülemaailmsel tarnijate võrgustikul. Püüame leida ja tarnida klientide tegevusalale sobivaid tehniliselt ja kvaliteedilt parimad tooteid.  

Tegutsemiseesmärgiks on uute tootelahenduste esiletoomine ja klientidele lisaväärtuse loomine. Klient on meie tööandja, kellest me sõltume ja kelle me soovime ära kuulata, et võimaluse korral aidata leida lahendust. 

Oma tegevuses jälgime rangeid kvaliteedi- ja keskkonnatingimusi. Kauba- ja tooraine tarnijatelt  eeldame samaväärset käitumist. Tooted peavad vastama seadustele ja määrustele ning toimima vastavalt etteantud juhendile. Eetika ja jätkusuutliku arendustegevuse põhimõtete järgimine on meile väga oluline.

Oleme pühendunud oma toodete jätkuvale arendamisele ja parendamisele. See osutub võimalikuks tänu pikaajlistele klientide- ja tarnijatevõrgu olemasolule ning ehitusektoris toimuvate muudatuste pingsa jälgimise tulemusena kontaktide, kohtumiste ja meedia vahendusel. 

Semtu-kontserni kuuluvad AS Semtu Eestis ja SIA Semtu Lätis ning Soomes toimivad Semtu OY ja Seroc Oy, kellest viimane on keskendunud fassaadi- ja sisustusplaatide müügile.